Армян кыл
Аслаз нимыз Հայոց լեզու
Территориез Армения
Вераськисьёсыз ог 6,400,000 адями
Алфавитэз Армян гожтэм
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 hy
ISO 639-2 arm (B); hye (T)
ISO 639-3 hye

Армян кыл (аслаз нимыз - Հայոց լեզու [hayoc‘ lezu] )

Армян алфавит Тупатыны

Ա ա Բ բ Գ գ Դ դ Ե ե Զ զ Է է Ը ը
Թ թ Ժ ժ Ի ի Լ լ Խ խ Ծ ծ Կ կ Հ հ
Ձ ձ Ղ ղ Ճ ճ Մ մ Յ յ Ն ն Շ շ Ո ո
Չ չ Պ պ Ջ ջ Ռ ռ Ս ս Վ վ Տ տ Րր
Ցց Ու ու Փփ Քք Օօ Ֆֆ


 
Википедиялэн логотип

Армян кылын
Википедилэн нимаз люкетэз вань
«Գլխավոր Էջ»