Байкал

Байка́л (бур. Байгал далай) — Шундыӝужан Сибирьлэн лымшор палысьтыз ты. Тужгес но мурез Музъем вылын, бадӟымгес но инкуазьлэн шӧг вулэн резервуарез.

ЧӧлсконъёсТупатон