Кизили — югытэз вӧлдӥсь туж бадӟым газ шар, кудӥз пушкын термоядерной реакциос ортчыло (яке азьвыл ортчылӥзы). Музъемлы тужгес матысез кизили луэ Шунды.

Кизилиос