Кикы (латин нимыз Cuculus canorus), бадӟым тылобурдо. Улэ нюлэскын. Солэсь куаразэ котькин тодма. Одӥг час куспын быгатэ быдтыны ог 100 гононумыръёсты.

Кикы

Мукет кикыосТупатоно