Ягул (Завьял ёрос): Версиосыз куспын пӧртэмлык

Новая страница: «'''Ягул''' – удмурт черкогурт, 1760-тӥ арын кылдэмын. Нимыз пӧрмемын кык кыллэсь: ''яг'' – бор,...»
(Новая страница: «'''Ягул''' – удмурт черкогурт, 1760-тӥ арын кылдэмын. Нимыз пӧрмемын кык кыллэсь: ''яг'' – бор,...»)
(пӧртэмлыксы ӧвӧл)
7161
воштон