Виктория (Сейшел шормуӵъёс) — Мукет кылъёс

Виктория (Сейшел шормуӵъёс) 121 мукет кылын но вань.

Виктория (Сейшел шормуӵъёс) баме берытскон.

Кылъёс