Корея Калык-Демократи Республика — Мукет кылъёс

Корея Калык-Демократи Республика 242 мукет кылын но вань.

Корея Калык-Демократи Республика баме берытскон.

Кылъёс