Лымшор Георгия но Лымшор Сандвич шормуӵъёс — Мукет кылъёс

Лымшор Георгия но Лымшор Сандвич шормуӵъёс 113 мукет кылын но вань.

Лымшор Георгия но Лымшор Сандвич шормуӵъёс баме берытскон.

Кылъёс