Сибирьысь кыны


Сибирьысь кыны (латин кылын Thymallus arcticus ) – чылкыт шуръёсын гинэ улӥсь бадӟым чорыг.

Сибирьысь кыны
Сибирьысь кыны

  • Thymallus arcticus arcticus — Шунды пуксён-Сибирьысь кыны
  • Thymallus arcticus baicalensis — Сьӧд Байкальысь кыны
  • Thymallus arcticus brevipinnis — Тӧдьы Байкальысь кыны
  • Thymallus arcticus grubii — Амурысь кыны
  • Thymallus arcticus mertensii — Камчаткаысь кыны
  • Thymallus arcticus pallasi — Шунды ӝужан-Сибирьысь кыны
  • Thymallus arcticus signifer — Аляскаысь кыны