Сьӧд куака (латин нимыз Corvus corone ) – бадӟым тылобурдо.

Сьӧд куака
Corvus corone corone

Куакаез, сьӧд куакаез, коӵоез кутон понна, ӟичы кулэм улэ аналскылэ.