Угор кылъёс-3: Венгер кыл, Ханты кыл но Манси кыл. Венгер кыл вылын вераса Европаын, но со виын Россиын Манси кыл и Ханты кыл шуэ кадь.