Удмуртиысь егитъёслэн парламентсы

Удмуртиысь егитъёслэн парламентсы — мер ёзэс, Удмурт Элькунлэн Кун Кенешез кылдытэмын 31-тӥ южтолэзе 2009-тӥ арын. Cо Удмурт Элькунлэн Кун Кенешлы но министерствоос егитъёслэн юаныз юрртэ, программаос дася. Али куинетӥ ӧтёс дася. Егитъёслэн парламентсылэн нырысетӥ тӧроез Андрей Макаров вал (нырысетӥ ӧтёс), Егитъёслэн парламентсылэн кыкетӥ Тӧроез Роман Соловьев вал (кыкетӥ ӧтёс).