Шунды пуксён пал Канадаысь инуит кыл

Шунды пуксён пал Канадаысь инуит кыл
Аслаз нимыз Inuvialuktun
Территориез Канада
Вераськисьёсыз ог 400–700 адями
Алфавитэз Латиница но Канадское слоговое письмо
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 iu
ISO 639-2 iku
ISO 639-3 ikt

Шунды пуксён пал Канадаысь инуит кыл, Шунды пуксён пал Канадаысь инуктитут кыл яке Инувиалуктун (аслаз нимыз: Inuvialuktun ; англи нимыз Inuvialuktun, Inuvialuit language, Western Canadian Inuit language, Western Canadian Inuktitut language) — Эскимос-алеут кылъёслэн семьяысьтызы эскимос инуит кылъёслэн группаязы пырись кыл. Канадаын Уйпал — шунды пуксён пал Территориосыз штатын но Нунавутын улӥсь Шунды пуксён пал Канадаысь инуитъёслэн кылзы.

Инуит кылъёс Америкалэн карта вылаз
англи кылын : Welcome to Tuktoyaktuk
инуит кылын : Aqana Tuktuuyaqtuumukkabsi

Уйпал — шунды пуксён пал Территориез штатын (Инувиалуктун [= Сиглитун диалект] но Инуиннактун "кылъёс") но Нунавутын (Инуиннактун "кыл") со кыл — официальной кыл.

ДиалектъёсызТупатоно

Шунды пуксён пал Канадаысь инуит кылэн диалектъёсыз:

 • Сиглитун (англи кылын Siglitun, Siglit, Inuvialuktun proper). Уйпал — шунды пуксён пал Территориосызлэн Tuktuyaaqtuuq (Tuktoyaktuk), Paulatuuq (Paulatuk), Ikaasuk (Sachs harbour) но Инувик (Inuuvik/Inuvik) каръёсын. Калыкъёсыз: Qikiqtaruqmiut, Kupugmiut, Kittegaryumiut, Nuvuraqmiut, Avvagmiut, Nuunatahmiut
 • Инуиннактун[1] (инуит ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ; англи кылын Inuinnaqtun, Inuinnaq, Copper Inuktitut)
  • Кангирьюармиутун (Kangiryuarmiutun subdialect). Уйпал — шунды пуксён пал Территориосызлэн Ulukhaqtuuq (Ulukhaktok, Kangiryuaq, Holman) карын. Калыкъёсыз: Kanghiryuatjagmiut, Kanghirjuarmiut, (?) Haneragmiut, (?) Puivlirmiut, (?) Nagyuktomiut
  • İqaluktuuttiaq (англи кылын Cambridge subdialect). Нунавутлэн Iqaluktuuttiaq (ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, Cambridge Bay) карын. Калыкъёсыз: Ekaluktomiut, Kiglinirmiut
  • Qurluqtuq (англи кылын Coppermine subdialect, Kugluktuk dialect). Нунавутлэн Qurluqtuq (ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ, Kugluktuk, Coppermine) карын. Калыкъёсыз: Akkuliakattangmiut, Noahognirmiut, Kogluktomiut, Wallirmiut, Asiagmiut, Pingangnaktomiut
  • Umingmaktuuq (англи кылын Bathurst subdialect). Umingmaktuuq (Umingmaktok, Bathurst) карын. Калыкъёсыз: Nennitagmiut, Kilusiktomiut
 • Natsilingmiut[2] (инуит Inuktitun; англи кылын Natsilingmiutut, Natsilik dialect)
  • Natsilik (инуит Nattilingmiutut [кыл]; англи кылын Natsilik subdialect, Natsilik proper). Нунавутлэн ᑕᓗᕐᔪᐊᑦ (Talurjuat/Spence Bay) но ᓇᐅᔭᑦ (Naujat/Repulse Bay) каръёсын. Калыкъёсыз: Arvertormiut, Netsilingmiut, Kuungmiut
  • Arviligjuaq (англи кылын Arviligjuaq subdialect). Нунавутлэн ᐊᕐᕕᓕᒡᔪᐊᖅ (Arviligjuaq/Pelly Bay) карын. Калыкъёсыз: Arviligjuarmiut, Sinimiut
  • Utkuhiksalik[3] (инуит Utkuhiksalingmiutitut [кыл]; англи кылын Utkuhiksalik subdialect, Utkuhikhalik, Gjoa Haven dialect). Нунавутлэн ᐅᖅᓱᖅᑑᖅ (Uqsuqtuuq/Gjoa Haven) но ᖃᒪᓂ‛ᑐᐊᖅ Qamani'tuaq (Baker Lake) каръёсын. Калыкъёсыз: (?) Ahagmiut, (?) Hanningařuqmiut, (?) Ilivilermiut, Ugyulingmiut, Qeqertarmiut, Utkuhiksalingmiut (англи кылын Utkuhiksalik proper)

NOTE: Ууммармиутун (Канадаысь инюпиак) диалект инюпиак кылэн диалект.

Шунды пуксён пал Канадаысь инуит алфавитТупатоно

ЛатиницаТупатоно

Уйпал — шунды пуксён пал Территориоссаз

A Ch F G H Dj I K L Ł M N Ng P Q R T U V Y
a ch f g h dj i k l ł m n ng p q r t u v y

Канадское слоговое письмоТупатоно

Нунавутын[4]

short кузь латинца short кузь латинца short кузь латинца final латинца
i (ii) u (uu) a (aa) h
pi pu pa p
ti tu ta t
ki ku ka k
gi gu ga g
mi mu ma m
ni nu na n
si su sa s
li lu la l
ji ju ja j
vi vu va v
ri ru ra r
qi qu qa q
ngi ngu nga ng
nngi nngu nnga nng
łi łu ła ł

Трос лыдлэн формаосызТупатоно

singular dual plural удмурт ним
Inuvialuk Inuvialuuk Inuvialuit Шунды пуксён пал Канадаысь инуитъёс
kigiaq kigiak kigiat мый
kanguq kanguk kangut лымы ӟазег
tatidjgaq tatidjgaaq tatidjgat тури
ivugaqpak ivugaqpaak ivugaqpait кыр ӵӧж
ukaliq ukallik ukallit лудкеч
ugyuk ugyuuk ugyuit Erignathus barbatus
tuulik tuuliik tuuliit гагара
iggarlik iggarliik iggarliit лыз ӟичы
nanuq nannuk nannut тӧдьы гондыр
apqun apqutik apqutit сюрес

ВалэктонъёсТупатоно

ЧӧлсконъёсТупатоно