Эмезь яке Эмезьпуд (латин кылын Rubus idaeus), куак. Будэ шур дуръёсын, кораськем бервылъёсын. Емышез горд, коньыт. Куасьтэм эмезен чай юрттэ, пыэдэн висьыку.

Эмезь куак
Эмезь емыш
Эмезь емыш