Ангулоа

(Ыстэмын «Anguloa» бамысь)
Ангулоа (Anguloa clowesii)
Ангулоа

Ангулоа (лат. Anguloa ) – Orchidaceae семьяысь Лымшор Америкалэн сяськаё будос. Дуннеын тодмо ог 13 пӧртэм.

ВидъёсТупатон