Бразилиысь араукария

(Ыстэмын «Araucaria angustifolia» бамысь)

Бразилиысь араукария (лат. Araucaria angustifolia ) – Araucariaceae семьяысь лымшор Бразилиын, уйпал — шунды ӝужан пал Аргентинаын но Парагвайын будӥсь араукария. Ӝуждалаез ог 40 м, модослэн диаметрез 1 м.

Бразилиысь араукария
Бразилиысь араукария