Araucaria heterophylla

Araucaria heterophylla (лат. Araucaria heterophylla ) – Araucariaceae семьяысь Норфолкын будӥсь араукария. Ӝуждалаез ог 50–65 м.

Araucaria heterophylla
Araucaria heterophylla