Linux шорсюлэм

Linux (Ли́нукс) — Unix-выллем операци системаос пӧлысь огезлэн ядроез. Линукс ядроез уже кутӥсь тужгес тодмо дистрибутивъёс: Debian, Fedora, Mandriva, OpenSUSE, Ubuntu

Tux

ЧӧлсконъёсТупатоно

www.kernel.org