Кӧснунал (Суббота)арнялэн удмуртарня но арнянунал вискысь нуналыз. ISO 8601 калыккуспо стандартъя со — арнялэн куатетӥ нуналыз, нош куд-огъёсаз кунъёсын кӧснунал сизьыметӥ (берпуметӥ) нуналэныз лыдъяське.