Удмуртарня

арнялэн нуналэз

Удмуртарня (Пятница)арнялэн покчиарня но кӧснунал вискысь нуналыз. ISO 8601 калыккуспо стандартъя со — арнялэн витетӥ нуналыз, нош куд-огъёсаз кунъёсын удмуртарня куатетӥ нуналэныз лыдъяське.

«Удмуртарня», Садлерлэн суредэз, 1883 ар