Огырчи шур

Огырчи (биг. Әгерҗе, ӟуч Агрызка) — Удмуртиысь но Татарстанысь шур, чи-ен бырись кыкетӥез шур (мукетыз Чупчи). Баграш-Бигра гуртын Огырчие Аманшур усе, нош ачиз Огырчи Оӵ шуре усе.