Новосибирск метрополитен — версиосыз куспын пӧртэмлык

Новая страница: «{{Метро |Ним = Выльсибирск метрополитен |Логотип = [[Суред:Логотип Новосибирского...»
(Новая страница: «{{Метро |Ним = Выльсибирск метрополитен |Логотип = [[Суред:Логотип Новосибирского...»)
(пӧртэмлыксы ӧвӧл)
1039
воштон