Турциысь ёросъёс

Турциысь ёросъёс яке ильче (турок кылын ilçe ; old ним: kaza = каза) — Турцияын тодмо ог 957 ёросъёсыз.

Турциысь ёросъёс
ilçe (ильче = ёрос) : 957 ильче.
bucak (буджак) : 634 буджак.
köy (кэй = гурт) : 34 247 кэй.


Агры (иль)Тупатоно

 
Агры ильысь ёросъёс


Адана (иль)Тупатоно

 
Адана ильысь ёросъёс

Адана кар = Юрегир, Караисалы, Сарычам, Сейхан, Чукурова

Адыяман (иль)Тупатоно

 
Адыяман ильысь ёросъёс
Айдын (иль)Тупатоно

 
Айдын ильысь ёросъёс

Аксарай (иль)Тупатоно

 
Аксарай ильысь ёросъёс


Амасья (иль)Тупатоно

 
Амасья ильысь ёросъёс


Анкара (иль)Тупатоно

 
Анкара ильысь ёросъёс

Анкара кар = Акьюрт - Алтындаг - Аяш - Баля - Чанкая - Чубук - Элмадаг - Этимесгут - Гёльбашы - Каледжик - Казан - Кечиёрен - Мамак - Синджан - Пурсаклар - Енимахалле

Анталья (иль)Тупатоно

 
Анталья ильысь ёросъёс

Анталья кар = Аксу, Дёшемеалты, Кепез, Коньяалты, Муратпаша

Ардахан (иль)Тупатоно

 
Ardahan'ın ильысь ёросъёс
Артвин (иль)Тупатоно

 
Артвин ильысь ёросъёс


Афьонкарахисар (иль)Тупатоно

 
Афьонкарахисар ильысь ёросъёс

Байбурт (иль)Тупатоно

 
Байбурт ильысь ёросъёс


Балыкесир (иль)Тупатоно

 
Балыкесир ильысь ёросъёс

Бартын (иль)Тупатоно

 
Бартын ильысь ёросъёс


Батман (иль)Тупатоно

 
Батман ильысь ёросъёсБиледжик (иль)Тупатоно

 
Биледжик ильысь ёросъёс

Бингёль (иль)Тупатоно

 
Бингёль ильысь ёросъёс

Битлис (иль)Тупатоно

 
Битлис ильысь ёросъёс


Болу (иль)Тупатоно

 
Болу ильысь ёросъёс
Бурдур (иль)Тупатоно

 
Бурдур ильысь ёросъёсБурса (иль)Тупатоно

 
Бурса ильысь ёросъёс

Бурса кар : Гемлик, Гюрсу, Кестель, Муданья, Нилюфер, Османгази, Йылдырым.

Ван (иль)Тупатоно

 
Ван ильысь ёросъёс

Газиантеп (иль)Тупатоно

 
Газиантеп ильысь ёросъёс

Газиантеп кар : Огузели, Шахинбей, Шехиткамиль.Гиресун (иль)Тупатоно

 
Гиресун ильысь ёросъёсГюмюшхане (иль)Тупатоно

 
Гюмюшхане ильысь ёросъёсДенизли (иль)Тупатоно

 
Денизли ильысь ёросъёс

Диярбакыр (иль)Тупатоно

 
Диярбакыр ильысь ёросъёс

Диярбакыр кар : Баглар, Каяпынар, Сур.

Дюздже (иль)Тупатоно

 
Дюздже ильысь ёросъёс

Зонгулдак (иль)Тупатоно

 
Зонгулдак ильысь ёросъёс


Измир (иль)Тупатоно

 
Измир ильысь ёросъёс

Измир кар : Балчова, Байраклы, Борнова, Буджа, Чигли, Газиэмир, Гюзелбахче, Карабаглар, Каршыяка, Конак, Менемен, Нарлыдере.

Йозгат (иль)Тупатоно

 
Йозгат ильысь ёросъёс

Кайсери (иль)Тупатоно

 
Кайсери ильысь ёросъёс

Кайсери кар : Хаджылар, Инджесу, Коджасинан, Меликгази, Талас.

Карабюк (иль)Тупатоно

 
Карабюк ильысь ёросъёс
Караман (иль)Тупатоно

 
Караман ильысь ёросъёсКарс (иль)Тупатоно

 
Карс ильысь ёросъёс

Кастамону (иль)Тупатоно

 
Кастамону ильысь ёросъёс

Кахраманмараш (иль)Тупатоно

 
Кахраманмараш ильысь ёросъёсКилис (иль)Тупатоно

 
Килис ильысь ёросъёсКоджаэли (иль)Тупатоно

 
Коджаэли ильысь ёросъёс

Конья (иль)Тупатоно

 
Конья ильысь ёросъёс

Конья кар : Каратай, Мерам, Сельчуклу.

Кютахья (иль)Тупатоно

 
Кютахья ильысь ёросъёс

Кыркларели (иль)Тупатоно

 
Кыркларели ильысь ёросъёс

Кыршехир (иль)Тупатоно

 
Кыршехир ильысь ёросъёс
Кырыккале (иль)Тупатоно

 
Кырыккале ильысь ёросъёс
Малатья (иль)Тупатоно

 
Малатья ильысь ёросъёс

Маниса (иль)Тупатоно

 
Маниса ильысь ёросъёс

Мардин (иль)Тупатоно

 
Мардин ильысь ёросъёсМерсин (иль)Тупатоно

 
Мерсин ильысь ёросъёс

Мерсин кар : Акдениз, Мезитли, Торослар, Енишехир.

Мугла (иль)Тупатоно

 
Мугла ильысь ёросъёс

Муш (иль)Тупатоно

 
Муш ильысь ёросъёсНевшехир (иль)Тупатоно

 
Невшехир ильысь ёросъёс

Нигде (иль)Тупатоно

 
Нигде ильысь ёросъёсОрду (иль)Тупатоно

 
Орду ильысь ёросъёс

Османие (иль)Тупатоно

 
Османие ильысь ёросъёс


Ризе (иль)Тупатоно

 
Ризе ильысь ёросъёс

Сакарья (иль)Тупатоно

 
Сакарья ильысь ёросъёс

Адапазары кар : Арифие, Эренлер, Сердиван

Самсун (иль)Тупатоно

 
Самсун ильысь ёросъёс

Самсун кар : Атакум, Джаник, Илкадым, Теккекёй.

Сивас (иль)Тупатоно

 
Сивас ильысь ёросъёс

Сиирт (иль)Тупатоно

 
Сиирт ильысь ёросъёс


Синоп (иль)Тупатоно

 
Синоп ильысь ёросъёс

Стамбул (иль)Тупатоно

 
Стамбул ильысь ёросъёс

Стамбул кар : Авджылар, Багджылар, Бахчелиэвлер, Бакыркёй, Байрампаша, Бешикташ, Бейоглу, Фатих, Газиосманпаша, Гюнгёрен, Кадыкёй, Кягытхане, Кючюкчекмедже, Шишли, Ускюдар, Зейтинбурну

Текирдаг (иль)Тупатоно

 
Текирдаг ильысь ёросъёс

Токат (иль)Тупатоно

 
Токат ильысь ёросъёс

Трабзон (иль)Тупатоно

 
Трабзон ильысь ёросъёс

Тунджели (иль)Тупатоно

 
Тунджели ильысь ёросъёс


Ушак (иль)Тупатоно

 
Ушак ильысь ёросъёсХаккяри (иль)Тупатоно

 
Хаккяри ильысь ёросъёс

Хатай (иль)Тупатоно

 
Хатай ильысь ёросъёс

Чанаккале (иль)Тупатоно

 
Чанаккале ильысь ёросъёс

Чанкыры (иль)Тупатоно

 
Чанкыры ильысь ёросъёс

Чорум (иль)Тупатоно

 
Чорум ильысь ёросъёс

Шанлыурфа (иль)Тупатоно

 
Шанлыурфа ильысь ёросъёсШырнак (иль)Тупатоно

 
Шырнак ильысь ёросъёс


Ыгдыр (иль)Тупатоно

 
Ыгдыр ильысь ёросъёс

Ыспарта (иль)Тупатоно

 
Ыспарта ильысь ёросъёс

Эдирне (иль)Тупатоно

 
Эдирне ильысь ёросъёс
Элязыг (иль)Тупатоно

 
Элязыг ильысь ёросъёс

Эрзинджан (иль)Тупатоно

 
Эрзинджан ильысь ёросъёс
Эрзурум (иль)Тупатоно

 
Эрзурум ильысь ёросъёс

Эрзурум кар : Паландёкен, Азизие, Якутие.

Эскишехир (иль)Тупатоно

 
Эскишехир ильысь ёросъёс

Эскишехир кар : Одунпазары, Тепебашы.

Ялова (иль)Тупатоно

 
Ялова ильысь ёросъёс