Турок кыл
Аслаз нимыз Türkçe, Türk dili
Территориез Турция, Кипр,
Болгария, Македония,
Румыния, Греция,
Ирак, Сирия,
Азербайджан, Германия
Вераськисьёсыз ог 20 000 000 адями
Алфавитэз Латиница
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 tr
ISO 639-2 tur
ISO 639-3 tur

Турок кыл (турок кылын Türkçe яке Türk dili, Türkiye Türkçesi)


Турок алфавитТупатоно

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z


Турок кылын
Википедилэн нимаз люкетэз вань
«Ana sayfa»


Тюрк кылъёс
R-тюрк кылъёс Чуваш кыл
Z-тюрк кылъёс
Гурезь алтай кылъёс Киргиз кыл | Алтай кыл
Карлук кылъёс Чагатай кыл | Хададж кыл | Уйгур кыл | Узбек кыл
Кыпчак кылъёс Башкир кыл | Бигер кыл | Казах кыл | Карачай-Балкар кыл | Ногай кыл | Крым бигер кыл
Огуз кылъёс Азербайджан кыл | Турок кыл | Туркмен кыл | Гагауз кыл
Саян кылъёс Тувинец кыл
Хакас кылъёс Хакас кыл | Шорец кыл
Якут кылъёс Якут кыл | Долган кыл