Валтӥсь меню усьтыны
Башкир кыл
Аслаз нимыз Башҡорт теле
Территориез Башкирия, Челябинск улос,
Оренбург улос, Самара улос,
Саратов улос, Пермь шаер,
Курган улос, Татария
Вераськисьёсыз ог 1 451 340 адями
Алфавитэз Кириллица
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 ba
ISO 639-2 bak
ISO 639-3 bak

Башкир кыл

Башкир алфавитТупатон