Валтӥсь меню усьтыны
Киргиз кыл
Аслаз нимыз Кыргыз тили
Территориез Киргизия, Китай,
Россия, Таджикистан,
Узбекистан, Казахстан
Вераськисьёсыз ог 4 500 000 адями
Алфавитэз Кириллица
Кыллэн кодэз
ISO 639-1 ky
ISO 639-2 kir
ISO 639-3 kir

Киргиз кыл (кир. Кыргыз тили, Кыргызча)

Киргиз алфавитТупатон