Каракалпак кыл
Аслаз нимыз Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили‎
Территориез Узбекистан (Каракалпакстан)
Вераськисьёсыз 583 410 адями (2010)
Алфавитэз Латиница, Кириллица
Кыллэн кодэз
ISO 639-1
ISO 639-2 kaa
ISO 639-3 kaa

Каракалпак кыл (аслаз нимыз — Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili) — тюрк кылъёс пӧлысь одӥгез, каракалпакъёслэн кылзы.

Каракалпак алфавит

Тупатыны
А а Á á B b D d Е е F f G g
Ǵ ǵ H h X x Í ı I i J j K k
Q q L l М m N n Ń ń О о Ó ó
P p R r S s Т t U u Ú ú V v
W w Y y Z z Sh sh C c Ch ch


 
Википедиялэн логотип

Каракалпак кылын
Википедилэн нимаз люкетэз вань
«Bas bet»


Тюрк кылъёс
R-тюрк кылъёс Чуваш кыл
Z-тюрк кылъёс
Гурезь алтай кылъёс Киргиз кыл | Алтай кыл
Карлук кылъёс Чагатай кыл | Халадж кыл | Уйгур кыл | Узбек кыл
Кыпчак кылъёс Башкир кыл | Бигер кыл | Казах кыл | Каракалпак кыл | Карачай-балкар кыл | Крым бигер кыл | Кумык кыл | Ногай кыл
Огуз кылъёс Азербайджан кыл | Турок кыл | Туркмен кыл | Гагауз кыл
Саян кылъёс Тувинец кыл
Хакас кылъёс Хакас кыл | Шорец кыл
Якут кылъёс Якут кыл | Долган кыл