Южтолэзь — Григориан дырпуслэн куинетӥ (3) толэзез. Нуналъёсыз 31.

южтолэзь
Врд Пкс Врн Пкч Удм Ксн Арн
2023 ар


Толшор | Тулыспал | Южтолэзь | Оштолэзь | Куартолэзь | Инвожо | Пӧсьтолэзь | Гудырикошкон | Куарусён | Коньывуон | Шуркынмон | Толсур